SPSNN

De organisatie van de prenatale screening in de regio Noord Oost Nederland voor kwaliteitsborging, deskundigheidsbevordering, landelijke database voor prenatale screeningsgegevens en het organiseren van bijeenkomsten.

meer over onze organisatie
Homepage

Bent u als zorgverlener of contractant op zoek naar informatie over de organisatie van de prenatale screening in Noord-Oost Nederland? 

Wilt u weten wat de Stichting Prenatale Screening Noord-Oost Nederland (SPSNN) voor u kan betekenen? Op deze website geven wij u graag meer informatie over:

  • De organisatie van de prenatale screening in de regio Noord-Oost Nederland;
  • Activiteiten die de SPSNN uitvoert  in relatie tot de kwaliteitsborging en deskundigheidsbevordering; 
  • De landelijke database voor prenatale screeninggegevens (Peridos); 
  • Bijeenkomsten georganiseerd door de SPSNN.

Wat is de SPSNN?

De SPSNN is één van de acht regionale vergunninghouders voor de uitvoering van de prenatale screening in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek (Wbo). De SPSNN is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van de prenatale screening op aangeboren (chromosomale en structurele) afwijkingen van het ongeboren kind bij zwangere vrouwen van alle leeftijden in Noord-Oost Nederland. De landelijke coördinatie van de prenatale screening is ondergebracht bij het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM.

Nieuwsbrief 17- NIPT ontwikkelingen

Nieuwsbrief 17- NIPT ontwikkelingen

Op 20 september heeft de Minister van VWS een WBO-vergunning verleend aan de 8 UMC’s voor de uitvoering van een onderzoek naar de implementatie van de niet-invasieve test (NIPT) als eerste screeningstest naar trisomie 21, trisomie 13 en 18

Lees verder

Nieuwsbrief 16 - NIPT als eerste screeningtest

Nieuwsbrief 16 - NIPT als eerste screeningtest

De Gezondheidsraad heeft een positief advies uitgebracht over de NIPT als eerste screeningstest

Lees verder