SPSNN

De organisatie van de prenatale screening in de regio Noord Oost Nederland voor kwaliteitsborging, deskundigheidsbevordering, landelijke database voor prenatale screeningsgegevens en het organiseren van bijeenkomsten.

meer over onze organisatie
Homepage

Bent u als zorgverlener of contractant op zoek naar informatie over de organisatie van de prenatale screening in Noord-Oost Nederland? 

Wilt u weten wat de Stichting Prenatale Screening Noord-Oost Nederland (SPSNN) voor u kan betekenen? Op deze website geven wij u graag meer informatie over:

  • De organisatie van de prenatale screening in de regio Noord-Oost Nederland;
  • Activiteiten die de SPSNN uitvoert  in relatie tot de kwaliteitsborging en deskundigheidsbevordering; 
  • De landelijke database voor prenatale screeninggegevens (Peridos); 
  • Bijeenkomsten georganiseerd door de SPSNN.

Wat is de SPSNN?

De SPSNN is één van de acht regionale vergunninghouders voor de uitvoering van de prenatale screening in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek (Wbo). De SPSNN is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van de prenatale screening op aangeboren (chromosomale en structurele) afwijkingen van het ongeboren kind bij zwangere vrouwen van alle leeftijden in Noord-Oost Nederland. De landelijke coördinatie van de prenatale screening is ondergebracht bij het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM.

Symposium Evaluatie van de 20 weken echo

Symposium Evaluatie van de 20 weken echo

Ter gelegenheid van het afsluiten van het onderzoek naar de effectiviteit van de 20 weken echo en het gereedkomen van het proefschrift van Hanneke Fleurke-Rozema organiseren de SPSNN en het UMCG op 21 juni een middagsymposium waarin de resultaten van het evaluatieonderzoek naar de 20 weken echo gepresenteerd zullen worden.

Lees verder

Nieuwsbrief 20 - Aanpassingen in kwaliteitseisen en meer NIPT zaken

Door de invoering van de TRIDENT-2 studie per 1 april, zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de kwaliteitseisen. In deze nieuwsbrief een overzicht van de wijzgingen en nog meer NIPT zaken

Lees verder