Agenda

   

21 juni 2017
12-17 uur
DOT Groningen

 

Symposium
Evaluatie van de 20 weken echo

In 2007 is het prenatale screeningsprogramma naar downsyndroom en structurele afwijkingen in Nederland geïntroduceerd. Ter gelegenheid van het afsluiten van het onderzoek naar de effectiviteit van de 20 weken echo en het gereedkomen van het proefschrift van Hanneke Fleurke-Rozema organiseren de SPSNN en het UMCG een symposium waarin de resultaten van het evaluatieonderzoek naar de 20 weken echo gepresenteerd zullen worden. Dit is de eerste uitgebreide evaluatie van de 20 weken echo in Nederland.

Programma
Inschrijven