Bestuur SPSNN

De SPSNN is een onafhankelijk rechtspersoon en daarin niet verbonden met het UMCG. Wel is de SPSNN gehuisvest in het UMCG en maakt zij gebruik van de faciliteiten van het UMCG.

Het bestuur van de SPSNN heeft onder andere de volgende taken:

  • Het vaststellen en goedkeuren van het algemene beleid.
  • Het vaststellen en goedkeuren van de begroting.
  • Het vaststellen en goedkeuren van het jaarverslag.
  • Het vaststellen en goedkeuren van de jaarrekening.
  • Het bestuur vergadert drie à vier keer per jaar.

Het bestuur van de SPSNN bestaat uit:

  • Prof. dr. S. Scherjon, voorzitter;
  • Mw. H. Landeweerd, penningmeester;
  • Prof. dr. I. van Langen;
  • Dr. JR Beekhuis;
  • Mw. A. Mulder.