SPSNN

De organisatie van de prenatale screening in de regio Noord Oost Nederland voor kwaliteitsborging, deskundigheidsbevordering, landelijke database voor prenatale screeningsgegevens en het organiseren van bijeenkomsten.

meer over onze organisatie
Homepage

Prenatale screening en het Coronavirus

Nieuwsbericht mei 2020

Wijziging in beleid rondom prenatale screening en corona

Naar aanleiding van de persconferentie op 6 mei hebben de beroepsgroepen KNOV, BEN en NVOG gekeken naar mogelijke verruimingen binnen de eerder genomen maatregelen op gebied van de prenatale zorg ten tijde van de coronacrisis. De berichtgeving over deze verruimingen is te vinden op:

Deze verruimingen hebben invloed op de uitvoering van de prenatale screening. Met dit bericht informeert het RIVM-CvB en de regionale centra alle contractanten hierover.

Partner weer aanwezig bij SEO en de combinatietest
Zwangeren kunnen vanaf 11 mei hun partner weer meenemen naar het SEO en de combinatietest. De echocentra maken overigens zelf de afweging of het haalbaar is de partner weer toe te laten en hoe zij dit organiseren. Alleen partners die klachtenvrij zijn, mogen een bezoek aan de echoscopist bijwonen. De echoscopist en partner moeten minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houden. Indien van toepassing dient deze verruiming te worden afgestemd met lokale samenwerkingspartners al dan niet binnen VSV’s. Mocht u als echocentrum tegen problemen aanlopen in de uitvoering van het SEO en de combinatietest, geef dit dan door aan uw spsnn@og.umcg.nl.

Overige wijziging beleid

Naast bovenstaande punten is op basis van aanscherpingen van het beleid van het RIVM ook nog één andere wijzing doorgevoerd. De zwangere mag bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts, na 24 uur klachtenvrij weer naar het SEO. Dit was voorheen 48 uur.

Leest u voor meer informatie over de maatregelen rondom corona en het SEO. Andere maatregelen voor het SEO in verband met het coronavirus blijven van kracht.

Nieuwsbericht maart 2020

Zondag 15 maart 2020 nam het kabinet aanvullende maatregelen in de aanpak van het coronavirus. Hie​r kunt u lezen wat de huidige situatie betekent voor prenatale screening en waar u terecht kunt voor meer informatie. Op 27 maart zijn aanvullende maatregelen opgesteld m.b.t. het SEO. Bekijk de aanvullende maatregelen op de website van het RIVM over prenatale screening.
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bereikbaarheid SPSNN 

In verband met het coronavirus werken de medewerkers van de SPSNN zoveel mogelijk vanuit huis. Wij blijven bereikbaar via telefoon en mail. Indien u ons telefonisch niet kunt bereiken, kunt u via de mail contact met ons opnemen. 
Voor vragen over Peridos verwijzen wij u naar de Peridos helpdesk
Voor vragen over indicatiestelling voor de prenatale diagnostiek, verwijzen wij u naar een van de vier (satelliet) centra voor prenatale diagnostiek in onze regio.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bent u als zorgverlener of contractant op zoek naar informatie over de organisatie van de prenatale screening in Noord-Oost Nederland? 

Wilt u weten wat de Stichting Prenatale Screening Noord-Oost Nederland (SPSNN) voor u kan betekenen? Op deze website geven wij u graag meer informatie over: 

  • De organisatie van de prenatale screening in de regio Noord-Oost Nederland;
  • Activiteiten die de SPSNN uitvoert  in relatie tot de kwaliteitsborging en deskundigheidsbevordering; 
  • De landelijke database voor prenatale screeninggegevens (Peridos); 
  • Bijeenkomsten georganiseerd door de SPSNN.

Wat is de SPSNN?

De SPSNN is één van de acht regionale vergunninghouders voor de uitvoering van de prenatale screening in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek (Wbo). De SPSNN is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van de prenatale screening op aangeboren (chromosomale en structurele) afwijkingen van het ongeboren kind bij zwangere vrouwen van alle leeftijden in Noord-Oost Nederland. De landelijke coördinatie van de prenatale screening is ondergebracht bij het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM.

Nieuwsbrief 44 verschenen

Nieuwsbrief 44 verschenen

Via nieuwsbrieven houden we zorgverleners in de SPSNN regio op de hoogte van de landelijke en regionale ontwikkelingen in de prenatale screening. De nieuwsbrief van juli 2020 is onlangs verschenen.

Lees verder