Bijscholing NIPT (maart 2017)


Bijscholingsbijeenkomsten
De SPSNN organiseerde in maart 2017 twee bijeenkomsten over de NIPT voor de counselors prenatale screening. Hieronder staan de onderwerpen die aan bod zijn geweest. De bijbehorende  presentaties worden geopend als u op het onderwerp klikt.

 

DIN 2.1
De Digitale Individuele Nascholing Prenatale Screening (DIN2.1) is een e-learningmodule van het RIVM over counseling voor down-, edwards- en patausyndroom en het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO). De DIN2.1 is verplicht onderdeel van de bijscholing over de NIPT.
Lees meer over de Digitale Individuele Nascholing Prenatale Screening.

Instructiefilm voor counselors
In de DIN2.1 is een link opgenomen naar de instructiefilm voor counselors prenatale screening. De film dient als illustratie bij het in de DIN2.1 behandelde materiaal. De film geeft voorbeelden van counseling in de praktijk.