Dataverzameling in Peridos

In opdracht van het RIVM is een landelijke database ontwikkeld voor de registratie van prenatale screeningsgegevens. De database heeft de naam ‘Peridos’.

Wat is Peridos?

Peridos is een landelijk systeem waarin gegevens van de prenatale screening  worden vastgelegd. Peridos bevat gegevens van zorgverleners en zorginstellingen die een contract hebben met één van de acht regionale centra. Deze contracten omvatten het mogen houden van counselinggesprekken en het mogen verrichten van Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) en NT-metingen. Verder staan in Peridos zorginhoudelijke gegevens, waarmee inzage kan worden verkregen in de kwaliteit van de prenatale screening.

Doelen van Peridos

De database Peridos heeft als doel: 

  • Ondersteuning van het primaire proces (de screening). 
  • Verzamelen van zorginhoudelijke gegevens. 
  • Landelijke evaluatie. 
  • Regionale kwaliteitsborging. 
  • Contractantenregistratie. 
  • Mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek. 

In het kader van de Wbo-vergunning en de overeenkomsten met regionale centra, zijn alle betrokken partijen verplicht om gegevens over de screening op downsyndroom en het SEO te registreren en te verstrekken. Nadere informatie over deze landelijke database vindt u op de Peridos website.