Echoscopiecontract

Uw echocentrum of gynaecologie maatschap komt in aanmerking voor een echoscopiecontract wanneer één of meer professionals, verbonden aan uw organisatie, een erkende echoscopische opleiding NT-meting en/of SEO hebben gevolgd. De SPSNN beoordeelt of uw zorginstelling aan de landelijke kwaliteitseisen voldoet voordat het contract wordt afgesloten. Zodra u één of meer contracten krijgt toegekend, kan een door u aangewezen gemachtigde het contract digitaal accorderen door in te loggen in Peridos. 

Wijzigingen in de zorgverleners die binnen uw praktijk counselen of echo’s uitvoeren, kunt u doorgeven aan de SPSNN door een mail te sturen naar s.j.binnema@umcg.nl.
Wanneer u een nieuwe echoscopist aanmeldt bij uw praktijk, die een kwaliteitsovereenkomst heeft afgesloten in een andere regio, dan vragen wij u om een kopie van de laatste beeldbeoordeling van deze echoscopist mee te sturen.

Contract aanvragen? Download het aanvraagformulier contract.