In de jaarverslagen doet de SPSNN verslag van de activiteiten die zijn uitgevoerd om de kwaliteit van de screening te waarborgen. Dit verslag wordt opgesteld volgens het format zoals dat landelijk wordt vastgesteld.  Het kwaliteitsjaarverslag wordt aangeleverd aan het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van  het RIVM.

Op de onderliggende pagina's kunt u een samenvatting lezen van de jaarverslagen en het volledige jaarverslag downloaden.