Kwaliteitsborging

De SPSNN is verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van de prenatale screening in Noord-Oost Nederland. De richtlijnen en kwaliteitseisen voor de uitvoering van de onderzoeken in het kader van de prenatale screening worden landelijk vastgesteld. De SPSNN toetst of de verschillende zorgverleners deze richtlijnen naleven. De landelijk vastgestelde richtlijnen en kwaliteitseisen kunt u lezen op de website van het RIVM.