Overname

Bij overname van een verloskundigenpraktijk of echocentrum door een andere verloskundige of echoscopist, gaan alle rechten en verplichtingen die op de praktijk rusten, in beginsel over op de nieuwe eigenaar/verloskundige. Dat geldt in ieder geval voor de overeenkomst met het regionaal centrum. De overeenkomst met het regionaal centrum loopt bij een praktijkovername dan ook door zonder dat daar enige handeling voor hoeft te worden verricht.