Scholing voor counselors prenatale screening

 

Basiscursus ‘counseling prenatale screening’

 
Een opleiding tot counselor wordt alleen erkend als deze voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen voor de opleiding tot counselor. Alle verloskunde opleidingen in Nederland voldoen aan deze kwaliteitseisen. Dat houdt in dat studenten die afstuderen van een Nederlandse opleiding tot verloskundige, een erkende opleiding tot counselor hebben gevolgd.

Daarnaast wordt er eendaagse basiscursus counseling  aangeboden door het UMCU en het AMC/VUmc.
 
Tijdens de basis cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
Organisatie van de prenatale screening.
Eerste trimester screening, combinatietest.
Genetische diagnostiek bij echo-afwijkingen (QFPCR, array-CGH) en indicaties voor prenatale diagnostiek.
Tweede trimester screening, Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO): NBD, SEO-protocol en Sonomarkers.
Psychosociale aspecten van counseling.
Praktische oefening: rollenspel.
 

Nascholing

Counselors prenatale screening moeten 12 accreditatiepunten per 2 jaar aan relevante nascholing halen. Voor 2017/2018 bestaat deze verplichte nascholing uit:
- dagdeel theorie (NIPT bijscholing voorjaar 2017)    3 punten
- vaardigheidstraining                                                       4 punten
- meest recente DIN                                                          3 punten
- scholing op gebied van counseling,                             2 punten
  bijvoorbeeld regio-bijeenkomsten georganiseerd door RC

Vaardigheidstraining
Iedere counselor dient in 2017 of 2018 de nascholing 'vaardigheid prenatale screening' te volgen. De AVAG biedt in onze regio deze trainingen aan. U kunt hier informatie vinden over de geplande trainingen.

Digitale Individuele Nascholing Prenatale Screening (DIN)
De Digitale Individuele Nascholing Prenatale Screening (DIN) is een e-learningmodule van het RIVM over counseling voor de combinatietest en het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO). De DIN bevat informatie over NIPT. Lees meer over de Digitale Individuele Nascholing Prenatale Screening.

Traintool | procedure

  • De vaardigheidstoets (TrainTool) wordt uitgevoerd in de periode 2019-2020.
  • Uiterlijk 1 maand voor de uitnodiging voor deelname aan de toets ontvangt de counselor per mail een vooraankondiging. U heeft dan de gelegenheid om uitstel aan te vragen.
  • Wanneer u geen uitstel heeft aangevraagd, ontvangt u, ook per mail, een uitnodiging om de toets te maken. U heeft 4 weken (28dagen) de tijd om de toets te maken.
  • Wanneer u niet ingaat op de uitnodiging, wordt u nog éénmaal uitgenodigd de toets te maken. Als u daar ook niet op ingaat, wordt uw kwaliteitsovereenkomst beëindigd.
  • Het maken van de vaardigheidstoets counseling geldt voor alle counselors, met uitzondering van de counselors die pas zijn afgestudeerd. Counselors die bezwaar hebben ingediend, persoonlijk, via VSV of in teamverband, krijgen geen uitstel van deelname aan de vaardigheidstoets. Hun bezwaren worden meegenomen in de procesevaluatie counseling prenatale screening.