Tarieven en vergoedingen

Op deze pagina leest u meer over de diverse tarieven en vergoedingen.  

Tarieven prenatale screening 2018

€ 44,20
 
Bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap  € 170,13
Bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap                             € 103,11
 
Tarief voor de laboratoriumbepaling van fb-hCG en PAPP-A                    € 61,20
(in rekening gebracht door het screeningslab Star-SHL)  

Bij eenlingen en bij elk kind van een meerlingenzwangerschap               € 148,89

Per 2018 gaat de financiering van de Regionale Centra over naar een directe subsidie van het ministerie van VWS. De opslag voor de regionale centra op het SEO tarief komt daarmee per 2018 te vervallen. Hieruit volgt dat aanbieders van prenatale screening geen financiële afdracht meer hoeven te doen aan de regionale centra.
  

Kostenvergoeding prenatale screening voor zwangeren

Het counselinggesprek en het SEO worden vergoed uit de basiszorgverzekering. De combinatietest moet door de aanstaande ouders zelf betaald worden. In sommige gevallen vergoedt de aanvullende verzekering de combinatietest. Raad de zwangere aan haar polis te controleren of contact op te nemen met haar zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoedt de combinatietest wel wanneer er sprake is van een medische indicatie, zoals een eerder kind met een trisomie. Voor de  NIPT in het kader van TRIDENT-2 dient de zwangere een eigen betaling te doen van 175 euro.
 
In onderstaande tabel staan de vergoedingen van de verschillende screeningtesten en prenatale diagnostiek voor zwangeren kort samengevat.
 

Onderdeel

Wie kan deze test krijgen?

Vergoeding

Counselinggesprek

Alle zwangere vrouwen

Vanuit het basispakket
Geen gevolgen voor eigen risico

Combinatietest

Alle zwangere vrouwen

Zelf betalen (ongeveer 167 euro)
Soms vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

Combinatietest

Zwangere vrouwen met een medische indicatie

Vanuit het basispakket
Geen gevolgen voor eigen risico

SEO

Alle zwangere vrouwen

Vanuit het basispakket
Geen gevolgen voor eigen risico

NIPT
(TRIDENT-2)

Alle zwangere vrouwen

Zelf betalen (175 euro)

NIPT
(TRIDENT-1)

* Als uit Combinatietest een verhoogde kans blijkt
* Bij een medische indicatie

Vanuit het basispakket
Kan gevolgen hebben voor eigen risico

Vlokkentest / vruchtwaterpunctie

* Als uit Combinatietest of NIPT een verhoogde kans blijkt
* Bij een medische indicatie
Vanuit het basispakket
Geen gevolgen voor eigen risico

GUO 1 / GUO 2

 Bij een medische indicatie

Vanuit het basispakket
Geen gevolgen voor eigen risico
   
  Zie ook de informatie op de website van Zorginstituut Nederland.